Allocative efficiency

Allocative efficiency’ dịch sang Tiếng Việt là gì?
Hiệu quả phân bổ.
Giải thích thuật ngữ: Việc sản xuất ra tổ hợp sản phẩm tốt nhất hay tối ưu các sản phẩm bằng các kết hợp hiệu qủa nhất các đầu vào.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ  Dịch thuật Hà Tĩnh của chúng tôi
Xem thêm  feeder vessel là gì