Capital equipment

“‘Capital equipment.”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: Thiết bị sản xuất, thiết bị vốn.
Giải thích thuật ngữ:

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Phú Yên của chúng tôi
Xem thêm identity matrix là gì