Case Study

‘Case Study’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Bản điều nghiên
Giải thích thuật ngữ: Bản thông tin vắn tắt cung cấp thông tin về rủi ro, chi phí và việc thực hiện của các phương pháp thay thế, các ý tưởng phòng tránh ô nhiễm, sáng kiến hỗ trợ, nỗ lực tình nguyện …

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Phú Yên  của chúng tôi
Xem thêm sibling rivalry là gì