Chain rule

“‘Chain rule.”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: Quy tắc dây chuyền. (Quy tắc hàm của hàm).
Giải thích thuật ngữ: Một quy tắc để xác định đạo hàm của một hàm với một biến số, trong đó hàm là hàm của một biến số.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Đà Nẵng của chúng tôi
Xem thêm inoculum là gì