Cholangitis

Cholangitis.’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: viêm ống dẫn mật, thường thấy khi ống bị bế tắc, đặc biệt là do sạn.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Quảng Trị của chúng tôi
Xem thêm sludge là gì