Chondroblast / chondrocyte

.Chondroblast / chondrocyte ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: tế bào sản xuất chất căn bản của sụn / tế bào sụn.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Tây Ninh của chúng tôi
Xem thêm cholangitis là gì