Cửa hàng trưởng

“Cửa hàng trưởng” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh kinh tế: store manager
Ví dụ: cửa hàng trưởng thường trưng bày những mặt hàng tiện dụng,
a store manager usually displays convenience items.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Vũng tàu của chúng tôi
Xem thêm