Debridement

Debridement.’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: mổ làm sạch vết thương, lấy đi những vật lạ, mô hư thối, để vết thương dễ
lành lại.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ .Dịch thuật Thanh Hóa của chúng tôi
Xem thêm custom union là gì