Denitrification

Denitrification” dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Khử nitrat
Giải thích thuật ngữ: Sự biến đổi sinh học từ nitrat thành khí nitơ bằng cách khử nitơ các vi khuẩn trong đất

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Bình Dương của chúng tôi
Xem thêm vasodilation là gì