etiquette

‘etiquette ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: phép xã giao; nghi thức;
quy ước mặc nhận