Eutrophication

‘Eutrophication’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Quá trình phú dưỡng
Giải thích thuật ngữ: : Quá trình lão hóa chậm chạp trong đó hồ, cửa sông hoặc vịnh hoá thành một vũng lầy hoặc đầm lầy và cuối cùng biến mất. Trong suốt những giai đoạn sau của quá trình này, thể nước chứa đầy các loài thực vật do nồng độ ngày càng cao của các hợp chất dinh dưỡng như nitơ và photpho. Hoạt động của con người có thể thúc đẩy quá trình này.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Bình Dương của chúng tôi
Xem thêm corpus luteum là gì