Fixture note

“Fixture note” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: hợp đồng sơ bộ để xếp hàng
Giải thích:
Nội dùng được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành

Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Bà rịa – Vũng tàucủa chúng tôi