Franchisor

‘franchisor ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: người nhượng đặc quyền; công ty nhượng độc quyền