Geothermal/Ground Source Heat Pump

‘Geothermal/Ground Source Heat Pump’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Bơm địa nhiệt/ Bơm lấy nhiệt từ nguồn dưới đất
Giải thích thuật ngữ: Là những cuộn ngầm truyền nhiệt từ dưới đất vào trong toà nhà. (Xem: bơm nhiệt, bơm lấy nhiệt từ nguồn nước).

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Tiền Giang của chúng tôi
Xem thêm vertical integration là gì