Grease interceptor trap (grease arrestor, grease trap)

Grease interceptor trap (grease arrestor, grease trap) dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành điện nước: hố gom dầu mỡ

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Nam Định của chúng tôi
Xem thêm place of receipt là gì