Herbivore

Herbivore” dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Động vật ăn cỏ
Giải thích thuật ngữ: Động vật lấy thực vật làm thức ăn.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Bình Dương của chúng tôi
Xem thêm forward dịch