Household Waste (Domestic Waste):

‘Household Waste (Domestic Waste): ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chất thải sinh hoạt (Chất thải gia đình):
Giải thích thuật ngữ: Chất thải rắn bao gồm rác nhà bếp, rác bã từ các hộ gia đình. Chất thải gia đình có thể chứa một số lượng đáng kể độc tố hay chất thải nguy hại.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ  Dịch thuật Đà Nẵng của chúng tôi
Xem thêm oliguria là gì