Inferiority complex

Inferiority complex .’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: (tâm lý) mặc cảm thấp kém. thua sút người khác.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật  Vũng tàu của chúng tôi
Xem thêm filariasis là gì