Inoculum

Inoculum” dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chất chủng ngừa
Giải thích thuật ngữ: 1. Vi khuẩn hay nấm được cho vào phân để bắt đầu hoạt động sinh học. 2. Trung gian chứa sinh vật, thường là vi khuẩn hay virút, được cho vào vi khuẩn cấy hay sinh vật sống.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Bình Thuận của chúng tôi
Xem thêm crop rotation là gì