listless

‘listless’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (thị trường chứng khoán) nhạt nhẽo vô vị; thiếu hoạt lực; thiếu sức sống