loader

‘loader’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người khuân vác, tàu viễn dương (chở khách hoặc chở hàng)