Mirror test

Mirror test dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành điện nước: thử nghiệm (bằng cách) soi gương

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Đắk Lắk của chúng tôi
Xem thêm typhoid fever là gì