Municipal Sludge

‘Municipal Sludge’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Bùn đặc đô thị
Giải thích thuật ngữ: Cặn bán lỏng còn sót lại sau quá trình xử lý nước và nước thải đô thị.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Quảng Ninh của chúng tôi
Xem thêm at times là gì