Ngữ pháp Tiếng Anh

Tập hợp các bài viết về kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh

Cách sử dụng đại từ trong câu tiếng Anh

cach su dung dai tu trong cau tieng anh

Đại từ được chia làm 5 loại với các chức năng sử dụng khác nhau, bao gồm: Subject pronoun (Đại từ nhân xưng chủ ngữ)   Đại từ nhân xưng chủ ngữ (còn gọi là đại từ nhân xưng) thường đứng ở vị trí chủ ngữ trong câu hoặc đứng sau động từ be, đằng […]

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu tiếng Anh

su hoa hop giua chu ngu va dong tu 4

Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều) Các trường hợp chủ ngữ đứng tách khỏi động từ  Trong câu tiếng Anh, có nhiều trường hợp rất khó xác định được đâu là chủ ngữ của câu do chủ […]

Cách sử dụng động từ trong Tiếng Anh

pho tu trong thi qua khu hoan thanh

Như đã đề cập ở phần cấu trúc chung của câu, ngữ động từ tiếng Anh gồm có một động từ chính và một hoặc nhiêu trợ động từ. Động từ trong tiếng Anh chia làm 3 thì chính: Quá khứ (Past) Hiện tại (Present) Tương lai (Future) Mỗi thì chính lại chia thành nhiều […]

Cách sử dụng danh từ trong Tiếng Anh

Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun):  Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với a hay với the. VD: one book, two books, … Danh từ không […]

Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh

cau truc cau trong tieng anh

Một câu trong tiếng Anh thường bao gồm các thành phần sau đây: Ví dụ: SUBJECT VERB COMPLEMENT MODIFIER John and I ate a pizza last night. We studied “present perfect” last week. He runs very fast. I like walking. Subject (chủ ngữ): Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng […]