Oliguria

Oliguria’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: tiểu ít, do ra mồ hôi nhiều, mất máu, tiêu chảy, trúng độc, nước tụ lại trong mô
(sưng phù), hư tổn ở thận.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành

Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Bình Thuận của chúng tôi

Xem thêm site inspection là gì