Port of Loading/airport of loading

Port of Loading/airport of loading: cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàng

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Bình Dương của chúng tôi
Xem thêm human being là gì