Potable Water

‘Potable Water’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Nước uống được
Giải thích thuật ngữ: Nước an toàn để uống và nấu nướng.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Bình Định của chúng tôi
Xem thêm hirsutism là gì