Pre-alert

Pre-alert dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành logistics: bộ hồ sơ (agent send to Fwder) trước khi hàng tới

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ  Dịch thuật Hải Phòng của chúng tôi
Xem thêm allocative efficiency là gì