Pre-carriage

Pre-carriage dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành logistics: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng xuất khẩu trước khi Container được xếp lên tàu

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Đắk Lắk của chúng tôi
Xem thêm domestic waste là gì