Residual Risk

‘Residual Risk’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Rủi ro do cặn bã
Giải thích thuật ngữ: Mức rủi ro sức khoẻ do các chất ô nhiễm không khí còn sót lại sau khi áp dụng Công nghệ kiểm soát tối đa có thể đạt được (MACT).

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Bà rịa – Vũng tàu của chúng tôi
Xem thêm cost overrun là gì