Said to contain (STC)

Said to contain (STC) dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành logistics: kê khai gồm có

Nội dùng được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành

Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Bình Định của chúng tôi

Xem thêm flue gas là gì