Scrap Metal Processor

‘Scrap Metal Processor’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Thiết bị xử lý vụn kim loại
Giải thích thuật ngữ: Thiết bị vận hành tầm trung, phân loại và rửa sạch ô nhiễm khỏi kim loại đã được phục hồi để chuẩn bị cho sự tái chế.