Secondary Drinking Water Regulations

‘Secondary Drinking Water Regulations’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Quy định về nước uống thứ cấp
Giải thích thuật ngữ: Những quy định không bắt buộc, áp dụng với hệ thống nước công cộng và cụ thể hóa những mức độ gây ô nhiễm tối đa. Những quy định này đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân (theo sự thẩm định của EPA) và được áp dụng cho bất kỳ chất ô nhiễm nào có thể gây ảnh hưởng đến mùi vị hay hình thức bên ngoài của nước và có thể làm cho người sử dụng hệ thống nước ngưng sử dụng.