Secondary Treatment

‘Secondary Treatment’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Xử lý thứ cấp
Giải thích thuật ngữ: Khâu xử lý thứ hai ở hầu hết các hệ thống xử lý chất thải công hữu trong đó vi khuẩn sẽ tiêu thụ những thành phần hữu cơ trong chất thải. Khâu xử lý này được hoàn tất bằng cách tập trung chất thải, vi khuẩn và khí ôxi vào các bộ lọc nhỏ giọt hay đi qua qui trình xử lý bằng than hoạt hóa. Quá trình xử lý này loại bỏ được những chất rắn trôi nổi hay lắng đọng được khoảng 90% các chất cần oxi và chất rắn lơ lửng. Việc khử trùng là công đoạn cuối của khâu xử lý thứ cấp. (Xem: xử lý sơ cấp, thứ cấp.)