Secure Maximum Contaminant Level

‘Secure Maximum Contaminant Level’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Mức ô nhiễm tối đa an toàn
Giải thích thuật ngữ: Mức độ cho phép tối đa một chất ô nhiễm trong nước được đưa tới chỗ vòi chảy tự do của người sử dụng sau cùng, hoặc mức độ tối đa cho phép sự ăn mòn đường ống và bơm nước do chất lượng nước gây ra.