Sedimentation Tanks

‘Sedimentation Tanks’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Bể lắng
Giải thích thuật ngữ: Các bể chứa nước thải trong đó các chất thải trôi nổi sẽ được vớt ra và các chất rắn đã lắng xuống sẽ được loại bỏ.