Selective Pesticide

‘Selective Pesticide’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Thuốc trừ sâu chọn lọc
Giải thích thuật ngữ: Một hóa chất được tạo ra để gây tác động lên một số loài gây hại, không làm hại đến các động thực vật khác .