Service Connector

‘Service Connector’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Ống nối dịch vụ
Giải thích thuật ngữ: Ống dẫn nước máy từ nguồn nước công cộng chính đến một tòa nhà.