Settling Chamber

‘Settling Chamber’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Khoang lắng
Giải thích thuật ngữ: Một dãy màng chắn đặt trong ống khói để làm chậm luồng khí thải, giúp trọng lực hút các hạt vào thiết bị thu gom.