Shading Coefficient

‘Shading Coefficient’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hệ số bóng râm
Giải thích thuật ngữ: Lượng nhiệt mặt trời thẩm thấu qua một cửa sổ cho trước so với lượng nhiệt đi qua một ô cửa kính có độ dày tiêu chuẩn 1/8 inch ở cùng điều kiện.