Sharps

‘Sharps’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Vật nhọn
Giải thích thuật ngữ: Kim tiêm dưới da, sylanh (có hay không có kim đi kèm), ống Pasteur, lưỡi dao mổ, lọ đựng máu, kim có kèm ống tiêm, đĩa cấy vi khuẩn dùng trong chăm sóc điều trị người hoặc động vật bị bệnh, trong phòng thí nghiệm công nghiệp, nghiên cứu, y khoa. Cũng được dùng để chỉ các loại đồ thủy tinh vỡ hay không vỡ dùng khi tiếp xúc với tác nhân truyền bệnh, ví dụ như lam kính, lam đậy, kim khâu và kim tiêm dưới da chưa sử dụng, sylanh và lưỡi dao mổ.