Sick Building Syndrome

‘Sick Building Syndrome’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hội chứng bệnh cao ốc
Giải thích thuật ngữ: Cao ốc nơi người dân cảm thấy có ảnh hưởng về sức khoẻ hay bất an. Cảm giác này xuất hiện trong thời gian ở tại cao ốc, nơi không có bệnh hay nguyên do cụ thể nào được xác định. Lời than phiền có thể thu hẹp trong một phòng hay vùng không gian cụ thể, hoặc lan ra toàn cao ốc. (Xem: bệnh liên quan đến cao ốc).