Significant Municipal Facilities

‘Significant Municipal Facilities’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Nhà máy đô thị chính
Giải thích thuật ngữ: Những nhà máy xử lý nước thải thuộc sở hữu toàn dân cho ra hàng triệu gallon nước hoặc nhiều hơn mỗi ngày, nên được chính quyền đánh giá là có tiềm năng tác động đáng kể đến chất lượng dòng tiếp nhận .