Significant Potential Source of Contamination

‘Significant Potential Source of Contamination’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Nguồn ô nhiễm tiềm tàng đáng kể
Giải thích thuật ngữ: Phương tiện hay hoạt động tàng trữ, sử dụng, sản xuất các hợp chất có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước nếu bị phóng thích vào nguồn nước của hệ thống cấp nước công cộng.