Silt

‘Silt’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Bùn
Giải thích thuật ngữ: Chất trầm tích bao gồm những hạt khoáng chất mịn cỡ trung.