Single-Breath Canister

‘Single-Breath Canister’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hộp thở đơn
Giải thích thuật ngữ: Hộp nhỏ một lít được thiết kế để chứa hơi thở đơn lẻ. Được sử dụng trong nghiên cứu tiếp nhận ô nhiễm không khí.