SIP Call

‘SIP Call’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: SIP Call
Giải thích thuật ngữ: Hoạt động của EPA đòi hỏi một bang phải đệ trình lại tất cả hay từng phần Kế hoạch thực thi tiểu bang (SIP), để chứng minh cho sự đạt được yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng không khí bao quanh trong thời hạn được ấn định. Xét duyệt SIP là sự xét duyệt một SIP được thay đổi theo yêu cầu của EPA hay theo sáng kiến của tiểu bang. (Xem: kế hoạch thực thi tiểu bang).