Site Inspection

‘Site Inspection’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Kiểm tra địa điểm
Giải thích thuật ngữ: Sự tập hợp thông tin từ một địa điểm Superfund để quyết định phạm vi và mức nghiêm trọng của mối nguy hại xuất hiện tại địa điểm trên. Bản đánh giá nối tiếp và có phạm vi mở rộng hơn bản đánh giá sơ bộ. Mục đích là tập hợp thông tin cần thiết để cho điểm vị trí, sử dụng Hệ thống xếp loại chất nguy hại, và quyết định xem có mối đe dọa tức thời cần phải dẹp bỏ nhanh chóng hay không.

Nội dùng được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành

Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Bình Phướccủa chúng tôi

Xem thêm punch list là gì