Skimming

‘Skimming’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hớt váng
Giải thích thuật ngữ: Dùng máy để vớt bỏ váng dầu trên mặt nước.