Sludge Digester

‘Sludge Digester’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Bể hấp thụ bùn
Giải thích thuật ngữ: Bồn chứa trong đó các hợp chất hữu cơ phức tạp như bùn cống được nạo vét sinh học. Trong những quy trình phản ứng này, năng lượng được giải phóng và phần lớn nước thải được chuyển hóa thành khí metan, cacbonic, và nước.